LA FRASE

Totes les persones grans han començat essent nens, però n'hi ha poques que s'en recordin.

El Petit Príncep

dimarts, 24 de maig de 2011

Taller de Creativitat pel suport a l'educació

 Des de l`Ajuntament ens fan arribar aquesta informaciò:
Informació del taller de creativitat pel suport a l’educació que tindrà lloc els dies 31 de maig i 7 de juny a les 21 hores en el Centre Cívic Pi Novell. Aquest taller, subvencionat per la Diputació de Barcelona, és completament gratuït i està adreçat a pares i mares de família.
Àrea de Comunicació
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
C/Nou, 26
08458 - Sant Pere de Vilamajor
T. 93 845 00 08
F. 93 845 20 59
 cid:image001.jpg@01CAC4FC.63962F30CREATIVITAT PEL SUPORT A L'EDUCACIÓ
OBJECTIUS
L'objectiu dels tallers és potenciar l'esperit creatiu, l'actitud lúdica i flexible, la receptivitat i
l'acceptació de les formes de fer dels altres. Pretenem que els adults puguin incorporar
aquestes dinàmiques en el tracte amb els infants, des d'una posició diferent dels habituals
papers de mestre i alumne. Recordem, que en molts casos, pel que fa a la creativitat i a la
imaginació, els infants tenen una potencial fresc que els adults hem de ser capaços
d'apreciar i potenciar, per no dir que tenim moltes coses per aprendre, també, d'ells.
Pretenem evidenciar els beneficis de la integració d'aquestes actituds en tots els àmbits de
relació social. Els nens sempre aprenen del seu entorn. Així doncs les estratègies per a
estimular i canalitzar la creativitat dels infants s'han de tenir presents també en l'àmbit
familiar, per a una vivència fructífera i interessant de la quotidianitat.
Segons el pla de desenvolupament del taller, presentarem un conjunt d'activitats i
possibilitats amb la intenció de potenciar la creativitat com a actitud per a fer front a reptes
educatius i de comunicació. Així com per a potenciar i aprofundir en les relacions i en
l'autoconeixement.
Les solucions creatives solen trencar esquemes i premisses acceptades acríticament, el
posicionament creatiu ha de participar d'un esperit lúdic que permeti la lucidesa
característica que condueix a la resolució d'una situació o repte amb un gir inesperat i
integrador. No es tracta de realitzar un taller d'arts plàstiques, i encara menys de
manualitats. A través de les arts plàstiques, prosposem una obertura a la creativitat en
qualsevol circumstància del dia a dia.
Les activitats es poden agrupar segons els diversos processos de realització: dibuix,
pintura, narrativa de qualsevol tipus, escultura i intervenció en l'espai. Tanmateix, sempre
que sigui possible, moltes de les activitats compten amb l'afegit de realitzar-se d'acord a
formes de reciclatge i reutilització, de revaloració dels materials quotidians, entenent que
aquest tipus de taller ha de tenir present l'educació en valors en aquest sentit de
sostenibilitat i d'accessibilitat per a tothom. El nostre entorn és ple de materials que sovint
desestimem i que tanmateix poden ser molt útils i inspiradors.
Les activitats que proposem són exemples, d'entre molts dels que es poden fer amb la
finalitat de ser més creatius, més oberts, imaginatius i flexibles. Per aquest motiu, perquè
nosaltres, els conductors del taller, també aprenem de cada situació en la que ens trobem,
volem ampliar la llista d'activitats amb que iniciem aquests tallers amb les aportacions de
tots els assistents que en directe o a través d'internet vulguin compartir les seves
ocurrències en benefici de tota la resta d'assistents, tots ells interessats pel mateix.
Per això durant les sessions de treball i en el blog, també comentarem els posicionament
d'alguns artistes gràfics, escultors i dissenyadors a l'hora de platejar-se les relacions entre
les possibilitats materials i les solucions creatives que els han fet destacar en la història o
contemporàniament.
BLOG
Aquest taller es complementa, s'amplia i ofereix continuïtat amb els continguts publicats al
blog www.uniunfantres.blogspot.com, on tothom qui vulgui pot accedir a l'índex
d'activitats que proposem, que apareixen explicades breument amb alguna imatge de
mostra.
Aquest blog és també un espai per a compartir èxits i reflexions, i permet als assistents de
diverses localitats de compartir els seus interessos i evolucions. Els assistents als tallers
poden enviar a uniunfantres@gmail.com les imatges i reflexions que vulguin publicar.
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:
INTRODUCCIÓ
-Breu presentació dels conductors, dels continguts i de les finalitats del taller. Breus
reflexions sobre la creativitat.
-Breu presentació dels assistents, (realitzen alguna activitat plàstica-creativa?)
PENSAR, PROJECTAR, COMPARTIR IDEES
-Comentem algunes de les possibilitats i estratègies que hem experimentat, presentem el
blog i el seu índex d'activitats participatiu i creixent. Debat, conversa, petit
“brainstorming” amb les idees dels assistents. Amb aquesta conversa es pretén fer aflorar i
conèixer les capacitats dels assitents que poden reconduir-se d'una manera més creativa.
Ampliem l'índex d'activitats entre tots.
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CONCRETES
-Plantegem dues propostes d'activitats concretes, realizem un exemple-demostració del
procés a desenvolupar. Les propostes s'adaptaran en la mesura del possible a les
necessitats i inquietuds característiques del grup. Els assistents trien quina d'questes
activitats realitzaran.
Aquestes activitats tendiran a obrir dues opcions, per a realitzar en dos grups,
eventualment tres: Una més aviat gràfica (dibuix, pintura, etc) i una altra més aviat
volumètrica (construcció, reciclatge, modelat, etc). Tot i que per a cada taller disposarem
d'un material bàsic, resultaria impossible tenir la disponibilitat immediata per a realitzar
qualsevol activitat de l'índex d'activitats, però podem matissar les activitats que proposem
en funció de les idees sorgides durant la conversa de la primera part dialogada. L'índex
està pensat com un recurs d'ampliació, una forma de continuïtat més enllà de l'estona del
taller, no com un menú per triar durant la sessió. Les diverses activitats es poden reconduir
segons les necessitats i inquietuds de cada grup, podent tractar diversos centres d'interès i
treballant diverses capacitats; com ara donar el recursos metodològics claus per a la
representació figurativa, passant per formes de construcció volumètriques, fins al
tractament del color i el seu potencial expressiu.
-Realització del taller pràctic, en dos grups, eventualment tres.
TANCAMENT
-Mostra dels resultats al conjunt dels grups i comentari col·lectiu.
Presa de fotografies digitals de les imatges o objectes resultants. Per a l'arxiu del projecte i
el blog.
-5 minuts finals de qüestionari d'autoavaluació anònim, els conductors del taller també
volem aprendre i millorar gràcies a les impressions dels assistents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada